• baş baýdak

Uglerod pastasy

  • Elektrik ýyladyş plyonkasy üçin uglerod pastasy

    Elektrik ýyladyş plyonkasy üçin uglerod pastasy

    1. heatingyladyş uglerod pastasy we şoňa esaslanýan uzak infragyzyl elektrik ýyladyş filmi, onuň çig mal formulasy agramy boýunça aşakdaky bölekleri öz içine alýar: uglerod pudrasynyň 15-20 bölegi;Grafitiň 10-20 bölegi;Kalsiý karbid tozynyň 5-10 bölegi;Organiki daşaýjynyň 35 bölegi ~ 70 bölek;Dispersanyň 1 ~ 5 bölegi.

    2. Organiki göterijä epoksi rezin, poliuretan, akril rezin we etilen oksalat girýär;Oňa esaslanýan uzak infragyzyl elektrik ýyladyş filmi esasy filmi, ýylylygy döredýän uglerod pastasy zolagyny, azyndan iki sany geçiriji zolagy öz içine alýar, häzirki göteriji zolaklardaky poliester filmi, häzirki göteriji zolaklar paralel ýerleşdirilen biri-birine we aralyklara paýlanýar we ýylylyk öndürýän uglerod pasta zolaklary ýokarda agzalan ýylylyk öndürýän uglerod pastasy bilen örtülendir.